• Email: hello@kons.co

Website Giáo Xứ Đồng Tiến

Trang thông tin chính thức của Gx. Đồng Tiến. Nơi cung cấp mọi thông tin về những hoạt động, sự kiện, tài liệu của Gx. Đồng Tiến

Đọc thêm

Thánh Lễ Online

Xem Lễ trực tuyến, xem lại các Thánh Lễ đã qua...

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Quisque mollis metus magna, ut
accumsan elit hendrerit ac. Lorem ipsum dolor sit amet,

Thư Viện Hình Ảnh

lacinia mi rutrum sagittis consequat. Donec sagittis, tellus sodales sollicitudin commodo, risus urna interdum massa

Ý Nguyện

“Lạy Chúa, vì lòng thương xót, Chúa đã lên đường để rao giảng Tin mừng Nước Trời. Xin cho chúng con cũng biết lên đường, để thực thi lời Chúa truyền dạy cho những người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống đời thường. Chúng con cầu xin…”

alex luthor

Project Manager at Spotify

“Lạy Chúa, vì lòng thương xót, Chúa đã lên đường để rao giảng Tin mừng Nước Trời. Xin cho chúng con cũng biết lên đường, để thực thi lời Chúa truyền dạy cho những người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống đời thường. Chúng con cầu xin…”

alex luthor

Project Manager at Spotify

Chuyên đề

Tin tức

Xem thêm